23 Ocak 2014 Perşembe

ArcGIS 10.2.1 - Georeferencing Aracının Temel OzellikleriKoordinatlandırma işlemleri ArcMAP arayüzünde bulunan ‘Georeferencing’ aracı kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
‘Georeferencing’ aracını çalıştırmak için üst toolbar’a sağ tıklayınız ve karşınıza gelen listeden ‘Georeferencing’ aracını seçerek başlatınız.


İlk olarak Pasif olarak açılan bu aracı aktif hale getirmek için verilerinizin arasında uygun formatlarda veri bulunmalıdır.(tiff, jpeg, png, bmp vs.)
Uygun formatta hazırlanmış paftanızı çalışmanızın içerisine aktardıktan sonra bu araç aşağıdaki gibi aktif hale gelecektir.

Katman Seç

Haritanız içerisine aktarmış olduğunuz uygun formattaki paftalarınızı seçebileceğiniz bölümdür.

Bağlantı Noktası Ekle

Altlık harita ile paftanızı birbiriyle ilişkilendirmek amacıyla referans noktası oluşturmak için kullanılan araçtır.

Otomatik Koordinatlandırma

Uydu görüntüleri, hava fotoğrafları gibi kaynakları kullanarak görsel benzeşmeye dayalı bir analiz sonucunda paftayı doğruluğundan emin olduğumuz bir altlık ile eşleştirerek otomatik bir koordinatlandırma işlemi gerçekleştirmemize yarar. Taranmış haritalar genellikle taranmış haritalar ve tarihsel veriler ile sağlıklı çalışma olanağı sağlamadıkları için tercih edilmezler.Bağlantı Noktası Seç

Daha önceden eklenmiş bir bağlantı noktasını seçmek amaçlı olarak kullanılır.

Bağlantı Noktasına Yakınlaş

Seçilmiş olan bağlantı noktasına yakınlaşmak amaçlı kullanılır.

Bağlantı Noktası Sil

Daha önceden eklenmiş olan bir bağlantı noktasını silmek amaçlı olarak kullanılır.

Yardımcı Ekran

Sadece koordinatlandırılacak olan raster verisini görüntülememizi sağlayan bir ekran oluşturur ve bu ekran elle yapılacak olan koordinatlandırma işleminde bize kolaylık sağlar.

Bağlantı Tablosunu Görüntüle

Daha önceden eklenmiş olan referans bağlantı noktalarına ait sayısal içeriği görüntüleme ve değiştirmemizi sağlayan bu tablo üzerinden çeşitli ince ayarlar yaparak hata payı en aza indirilebilir.

Döndür

Üzerinde çalışmakta olduğunuz paftayı ‘Rotate / Döndür’ özelliği kullanılarak kendi ekseni etrafında döndürme, bulunduğu yeri değiştirebilme ve boyutunu değiştirebilme gibi hareketleri uygulayabilirsiniz.

 Ölçüm

Döndür Butonu ile yapılabilen işlemleri sayısal bir değer girerek el ile belirlediğimiz kısımdır.

Koordinatlandırma Menüsü

Auto Adjust
Oluşturulan her bağlantı noktasını dinamik olarak günceller. Bu özellik çalışmaya başlarken kapatılıp çalışma sonunda tekrar aktif edilmesi önerilir.
Update Georeferencing
Raster üzerinde yapılan koordinatlandırma işlemini kaydeder.
Rectify
Koordinatlandırma işlemi yapılmış olan rasterdan yeni bir veri kümesi oluşturur.
Fit To Display
Raster boyutunu ekran boyutu ile aynı seviyeye getirir.
Update Display
‘Auto Adjust’ sekmesi pasif durumda olduğu zaman o anki tıklama ile güncelleme işlemi yapar.
Flip Rotate
Üzerinde çalıştığımız raster veriyi saat yönünde ve saat yönünün tersi istikametinde dik açılarda döndürmeye yarar. Ayrıca raster veri üzerinde dikey ve yatay düzlemde yansıtma yapılabilir.
Transformation
Harita üzerinde ne kadar çok referans bağlantı noktası oluşturursanız aynı oranda doğru koordinat eşleşmesi sağlayabilirsiniz.

Zero Order Polynomial (Shift): Verilerinizi kaydırmak için kullanılır. Verilerinizi koordinatlandırdığınızda küçük hatalarda ufak bir kaydırma hareketi ile raster verinizin doğru noktaya gelmesini sağlayabilirsiniz.
1st Order Polynomial (Affine): Altlık ile uyuşmayan raster verilerinizi kaydırmak, döndürmek ve Ölçek ayarlaması için genellikle birbirine paralel eksenler oluşturarak verileri bu eksenler üzerinde kaydırma döndürme ve ölçek ayarlama işlevi için kullanılır.
2nd Order Polynomial: Kavisli raster verleri coğrafi yer şekillerine göre daha ayrıntılı bir şekilde koordinatlandırmak için kullanılır.
3rd Order Polynomial: Bükülmüş veya kavisli bir raster için kullanılır. (kağıt katlama yerleri gibi )

Adjust: Bu özellik bir düzensiz üçgen enterpolasyonu (TIN) algoritması üzerine inşa edilmiştir Bu algoritmaya göre üçgen bir yapı içerisinde referans noktaları oluşturarak eşleme yapar. Kullanımı için en az üç bağlantı noktası gereklidir.
Spline: Genellikle Basemap hazırlamak için kullanılır. Local bölge için değil global bir doğruluk sağlanması amaçlanarak kullanılır. En az 10 bağlantı noktası gereklidir ve daha fazla nokta olması doğruluk payını arttırır.
Projective Transformation: Taranmış haritalar, hava fotoğrafları, uydu görüntüleri gibi çalışmalarda kullanılırlar. En az 4 adet bağlantı noktası sıfıra yakın bir yanılma payı ile raster verinizi koordinatlandırmanızı sağlayacaktır.
Delete Links
İşaretlemiş olduğunuz tüm kontrol noktalarını silmek amaçlı kullanılır.
Reset Transformation
Dönüştürme ile ilgili yapılan tüm işlemleri sıfırlayarak temizler.
Options
Koordinatlandırma işlemi ile ilgili ayarların yapılabildiği bölümdür.
Symbols: Bağlantı noktaları veya çizğilerin hangi sembollerde görüntüleneceğinin ayarlandığı bölümdür.
    
Resudials: Kalıntıların gösterim şeklinin ayarlandığı bölümdür.
Pencerenin alt tarafında kalan kısımda ise otomatik tamamlama ve maksimum blok sayısının belirlendiği bölüm vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder